Welcome

Nunner sponsor at NT Multimodaal event

Op donderdag 21 juni vindt het tweede Multimodaal Event plaats. Hét event dat dient als ontmoetingsplatform in de sector. Achterlandverbindingen, digitalisering, schaalvergroting, volumes en kosten. Allemaal onderwerpen die dagelijks aan de orde komen. Hoe hiermee om te gaan, welke ontwikkelingen zijn er gaande en moet u samenwerking aangaan of juist niet? Meer hierover op donderdag 21 juni.